วัฒนธรรมองค์กร

Team

ไอเดียพรสวรรค์

มุ่งเน้นผู้คน ผู้คนสามารถใช้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ที่นี่

ไอเดียคุณภาพ

Standard First ความพึงพอใจของลูกค้าตลอดไป

แนวคิดการพัฒนา

การทำงานร่วมกันของนวัตกรรม, การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดึงผู้มีความสามารถมาสู่อาชีพ รวบรวมผู้มีความสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อม จูงใจผู้มีความสามารถด้วยกลไก และสร้างความมั่นใจให้ผู้มีความสามารถด้วยนโยบาย

การวางคนที่เหมาะสมในตำแหน่งที่ถูกต้อง คนที่ใช่เพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องถือว่าตนเองเป็นบุคคลแรกที่รับผิดชอบปัญหา พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลลัพธ์ของปัญหาในเวลาที่เหมาะสม

ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัดควบคุมกระบวนการผลิตและข้อกำหนดการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

ลูกค้ารายแรก ใช้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายของการแสวงหา ขยายผลตราสินค้าของบริษัทนำนวัตกรรมมาเป็นแรงผลักดันให้อยู่รอดด้วยคุณภาพ แสวงหาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยบริการ

organizational-structure

ส่งข้อความของคุณถึงเรา:

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา